تابلو برق | قیمت تابلو برق ساختمان و صنعتی

قیمت تابلو برق

لیست قیمت و نمایندگی مستقيم کلیه محصولات تابلو برق ساختمانی و صنعتی در فروشگاه اینترنتی نیرو کابل. 

تابلو پلاستیکی

نامقیمت (تومان)
تابلو پلاستیکی 20 در 30 سادهتماس بگیرید
تابلو پلاستیکی 30 در 40 سادهتماس بگیرید
تابلو پلاستیکی 40 در 50 سادهتماس بگیرید
تابلو پلاستیکی 50 در 70 سادهتماس بگیرید
تابلو پلاستیکی 20 در 30 شفافتماس بگیرید
تابلو پلاستیکی 30 در 40 شفافتماس بگیرید
تابلو پلاستیکی 40 در 50 شفافتماس بگیرید
تابلو پلاستیکی 50 در 70 شفافتماس بگیرید

تابلو برق طرح روبندار

نامقیمت (تومان)
تابلو طرح روبندار 30 در 40تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 40 در 50تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 40 در 60تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 50 در 60تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 50 در 70تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 60 در 80تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 70 در 90تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 80 در 100تماس بگیرید
تابلو طرح روبندار 100 در 120تماس بگیرید

تابلو برق استیل روبندار

نامقیمت (تومان)
تابلو برق استیل روبندار 30 در 40تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 40 در 50تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 50 در 60تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 50 در 70تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 60 در 80تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 70 در 90تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 80 در 100تماس بگیرید
تابلو برق استیل روبندار 100 در 120تماس بگیرید

تابلو تقسیم توکار

نامقیمت (تومان)
تابلو تقسیم توکار 20 در 20تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 25 در 25تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 20 در 30تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 30 در 30تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 30 در 40تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 40 در 40تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 40 در 50تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 40 در 60تماس بگیرید
تابلو تقسیم توکار 60 در 80تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی20 در 20تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی25 در 25تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی20 در 30تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی30 در 30تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی30 در 40تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی40 در 40تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی40 در 50تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی40 در 60تماس بگیرید
دریچه بازدید فلزی60 در 80تماس بگیرید

تابلو برق استیل

نامقیمت (تومان)
تابلو برق استیل 30 در 40تماس بگیرید
تابلو برق استیل 40 در 50تماس بگیرید
تابلو برق استیل 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق استیل 50 در 60تماس بگیرید
تابلو برق استیل 50 در 70تماس بگیرید
تابلو برق استیل 60 در 80تماس بگیرید
تابلو برق استیل 70 در 90تماس بگیرید
تابلو برق استیل 80 در 100تماس بگیرید
تابلو برق استیل 100 در 120تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 30 در 40تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 40 در 50تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 40 در 60تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 50 در 60تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 50 در 70تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 60 در 80تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 70 در 90تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 80 در 100تماس بگیرید
بارانی تابلو استیل 100 در 120تماس بگیرید

تابلو برق روکار

نامقیمت (تومان)
تابلو برق روکار 25 در 30تماس بگیرید
تابلو برق روکار 30 در 40تماس بگیرید
تابلو برق روکار 40 در 50تماس بگیرید
تابلو برق روکار 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق روکار 50 در 60تماس بگیرید
تابلو برق روکار 50 در 70تماس بگیرید
تابلو برق روکار 60 در 80تماس بگیرید
تابلو برق روکار 70 در 90تماس بگیرید
تابلو برق روکار 80 در 100تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 25 در 30تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 30 در 40تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 40 در 50تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 50 در 60تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 50 در 70تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 60 در 80تماس بگیرید
تابلو برق بارانی 70 در 90تماس بگیرید
تابلو برق بارانی80 در 100تماس بگیرید

تابلو برق طرح ریتال

تامقیمت (تومان)
تابلو برق طرح ریتال 30 در 40تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 40 در 50تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 50 در 60تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 50 در 70تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 60 در 80تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 70 در 90تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 80 در 100تماس بگیرید
تابلو برق طرح ریتال 100 در 120تماس بگیرید

دریچه بازدید پلاستیکی

نامقیمت (تومان)
دریچه بازدید پلاستیکی 15 در 15تماس بگیرید
دریچه بازدید پلاستیکی 20 در 20تماس بگیرید
دریچه بازدید پلاستیکی 25 در 25تماس بگیرید
دریچه بازدید پلاستیکی 20 در 30تماس بگیرید
دریچه بازدید پلاستیکی 30 در 30تماس بگیرید

تابلو برق فلزی

نامقیمت (تومان)
تابلو برق فلزی 25 در 30تماس بگیرید
تابلو برق فلزی 30 در 40تماس بگیرید
تابلو برق فلزی 35 در 45تماس بگیرید
تابلو برق فلزی 40 در 50تماس بگیرید
تابلو برق فلزی 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق فلزی 50 در 60تماس بگیرید
تابلو برق فلزی 50 در 70تماس بگیرید
تابلو برق فلزی 60 در 70تماس بگیرید

تابلو برق سلول

نامقیمت (تومان)
تابلو برق سلول 25 در 30تماس بگیرید
تابلو برق سلول 30 در 40تماس بگیرید
تابلو برق سلول 35 در 45تماس بگیرید
تابلو برق سلول 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق سلول 40 در 60تماس بگیرید
تابلو برق سلول 50 در 60تماس بگیرید
تابلو برق سلول 50 در 70تماس بگیرید
تابلو برق سلول 60 در 70تماس بگیرید

تابلو برق پلی کربنات

نامقیمت (تومان)
تابلو برق پلی کربنات 15 در 20تماس بگیرید
تابلو برق پلی کربنات 15 در 25تماس بگیرید
تابلو برق پلی کربنات 25 در 25تماس بگیرید
تابلو برق پلی کربنات 25 در 35تماس بگیرید
تابلو برق پلی کربنات 25 در 45تماس بگیرید
تابلو برق پلی کربنات 25 در 30تماس بگیرید
تابلو برق پلی کربنات 25 در 45تماس بگیرید

تابلو باکالیت با درب مات

نامقیمت (تومان)
تابلو باکالیت 20 در 30تماس بگیرید
تابلو باکالیت 20 در 35تماس بگیرید
تابلو باکالیت 30 در 40تماس بگیرید
تابلو باکالیت 30 در 40تماس بگیرید
تابلو باکالیت 35 در 50تماس بگیرید
تابلو باکالیت 40 در 50تماس بگیرید
تابلو باکالیت 40 در 60تماس بگیرید
تابلو باکالیت 50 در 70تماس بگیرید

تمامی محصولات تابلو برق دارای درصد تخفیف می باشد

برای دریافت مشاوره و خرید محصولات تابلو برق با شماره های زیر تماس بگیرید​

02133989040 – 09121775907

تمامی محصولات دارای تضمین اصالت کالا​ می‌باشند

خب اینکه خیلی ساده هستش! کافیه با شماره های 02133989040 – 09121775907 تماس بگیرید. کارشناسان نیرو کابل آماده پاسخگویی می‌باشند!

این سوال یکم پیچیده است، برای این که بهترین برند و مناسب ترین محصول برای پروژه شما را معرفی کنیم نیاز هست در مورد جایی که استفاده می‌کنید اطلاعات داشته باشیم. از این رو تماس بگیرید تا از مشاوره های رایگان ما استفاده کنید.

هزینه ها نصبت به وزن، تعداد، فاصله ارسال و نوع ارسال متقیر است، سعی می‌کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم، و ضمن حفظ زمان ارسال محصولات را ارسال نماییم

گروه صنعتی نیرو کابل، واقع در قلب پايتخت.! (لاله‌زار تهران) با بیش از 15 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل برق و تابلو برق فعالیت دارد.

فروشگاه نیروکابل بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات برق با کیفیت، اورجینال و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا 7 روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید

بله با مراجعه به فروشگاه، به راحتی امکان‌ پذیر است.

شماره تماس‌های فروشگاه 02133989040 - 09121775907

بهترین قیمت محصول

تضمین اصالت کالا​

ارسال به تمامی نقاط ایران

مشاوره رایگان

تابلو برق یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر ساختمان، اعم از خانه یا کارخانه و … می‌باشد که به صورت یک بدنه فلزی یا غیرفلزی ظاهر می‌شود. با وجود اهمیت زیاد این بخش در ساختمان‌ها، بسیاری از افراد از ویژگی و تجهیزاتی که درون آن مورد استفاده قرار می‌گیرند، مطلع نیستند. در ادامه به بررسی انواع تابلو برق یا نیرو کابل، نکاتی که هنگام خرید تابلو برق باید بدانید و … می‌پردازیم.

تابلو برق یا نیرو کابل چیست؟

برای نگهداری انواع مدارهای الکتریکی، کنترل و محافظت از انواع تجهیزات برقی در ساختمان، استفاده از تابلو برق به شکل‌های مختلف، الزامی است. بنابراین به عبارت ساده می‌توان گفت که تابلو برق به محفظه‌ای گفته می‌شود که جهت ایمن نگه‌داشتن تمام تجهیزات برقی موجود در ساختمان و همچنین افراد و البته عملکرد بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، یکی از کاربردهای تابلو برق شناسایی خطا و جلوگیری از وقوع یک فاجعه است. شرایطی را تصور کنید که میزان جریان انتقالی از شبکه با واحدها به هر دلیلی با افزایش ناگهانی روبه‌رو شود. در این شرایط، تابلو برق می‌تواند به سرعت خطا را شناسایی کرده و تجهیزات مورد نیاز را قطع نماید.

انواع تابلو برق

مشابه با سایر تجهیزات برقی مانند انواع سیم و کابل برق، تابلو برق را نیز می‌توان از منظرهای مختلف در دسته‌های مختلفی قرار دارد. به خاطر داشته باشید که قیمت تابلو برق ساختمان و فروش تابلو برق صنعتی می‌توانند یکی از مواردی باشند که در ادامه معرفی می‌کنیم.

فروش تابلو برق بر اساس ولتاژ

تابلو برق ولتاژ پایین یا LV

در صورتی که با سیستم‌های ولتاژ پایین سروکار دارید تا محدوده 1 کیلو ولت، باید از این نوع تابلو جهت محافظت از سیستم‌ها استفاده کنید. مهم‌ترین تجهیزاتی که در این نوع تابلو به کار برده شده است عبارت هستند از: کلید، فیوز HRC ، قطع کننده مدار و زمین، جدا کننده. این نوع تابلو معمولاً از نوع ایستاده (فیکس) و ایستاده (کشویی) ساخته می‌شود.

تابلو برق ولتاژ متوسط یا MV

از این نوع تابلو برای محافظت‌هایی سیستم‌هایی با ولتاژ 3 الی 36 کیلو ولت استفاده می‌شود. از این نوع تابلو می‌توان برای اهداف زیر، علاوه بر قطع جریان در هنگام زیاد شدن، استفاده کرد:

سوئیچینگ جریان خازنی و قیاسی، قطع جریان در صورت ایجاد اتصال کوتاه، روشن و خاموش کردن مدار.

برای ساخت تابلوهای فشار متوسط از تابلوهای ثابت و کشویی استفاده می‌گردد.

تابلو برق ولتاژ بالا یا HV

همان‌طور که از اسم این نوع تابلو مشخص است، در صورتی که ولتاژ موجود در سیستم بالای 36 کیلو وات باشد، باید از این تابلو استفاده کرد. به دلیل بالا بودن میزان ولتاژ در این نوع مدار، از سوئیچینگ به ندرت در این تابلو استفاده می‌شود. در عوض، قطع کننده‌هایی که برای ساخت این تابلو برق استفاده می‌شوند باید  قابلیت اطمینان و طول عمر بالایی داشته باشند.

فروش تابلو برق از نظر عملکرد

تابلو برق خازنی

بر اساس میزان مصرف برق در سیستم‌ها، گاها شرایطی ایجاد می‌شود که میزان جریان برق حالت سلفی پیدا می‌کند. در این شرایط احتمال برق‌دار شدن سیم نول در شبکه وجود داشته و مصرف برق بالا می رود. به همین جهت در این شرایط باید با استفاده از یک تابلو خازنی، برای مدت زمان مشخص یک خازن را وارد مدار کرد، تا جریان از حالت سلفی بودن خارج شود.

تابلو توزیع

تابلو توزیع به تابلویی گفته می‌شود که وظیفه کاهش میزان ولتاژ و تبدیل آن به برق سه فاز را به عهده دارد. جایگاه تابلو توزیع درست زیر هر تیر برق می‌باشد تا برق 20 هزار ولتی را تبدیل کند.

تابلو دستی

از تابلو دستی زمانی استفاده می‌شود که فرمان الکتریکی به هر دلیلی ارسال شده و نیاز است که به صورت دستی تغییرات لازم به سیستم اعمال شود.

فروش تابلو برق بر اساس ساختار

یکی دیگر از معیارهایی که جهت دسته‌بندی انواع تابلو به کار برده می‌شود، ساختار تابلوهای برق می‌باشد.

تابلو برق ثابت یا فیکس

این دسته از تابلوها را می‌توان به سه دسته تابلو ایستاده، تابلو دیواری و تابلو rack تقسیم کرد. تابلوهای ایستاده به دلیل ساختاری که دارند معمولاً برای چند منظور مورد استفاده قرار گرفته و امکان نصب انواع تجهیزات را فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر تابلوهای دیواری هستند که به دو صورت توکار و روکار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما تابلوهای rack حالت قفسه‌ای داشته و جهت قرار دادن تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مزیت‌های اصلی این تابلوها این است که برای نصب آن‌ها نیاز به سازه و یا تجهیز دیگری نیست. چرا که تابلو خود حالت ایستایی دارد.

تابلو برق کشویی

تابلو برق‌هایی که به صورت کشویی ساخته می‌شوند، خود دارای انواع مختلفی می‌باشند که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم:

تابلو مرکز قدرت

این تابلو که به نوعی یک تابلوی توزیع در نظر گرفته می‌شود، قادر به تغذیه چندین تابلوی MMC می‌باشد. به همین جهت از تابلو مرکز قدرت بیشتر برای پست هوایی و اصلی استفاده می‌شود.

تابلو کنترل موتور

همان‌طور که از اسم این نوع تابلو مشخص است، از این تابلو کنترل برای کنترل موتور مورد استفاده قرار گرفته و معمولاً دارای قیمت بالایی هستند.

تابلو برق ماژولار

تابلوهای ماژولار دارای چند بخش و فیدر می‌باشد که از لحاظ ظاهری از طریق صفحات فلزی از یکدیگر جدا شده‌اند. بسته به روش دسترسی به کابل‌ها، تابلو برق ماژولار را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

دسترسی از جلو

در این حالت، علاوه بر درب اصلی یک درب کوچک در کنار درب اصلی تعبیه شده است که از این طریق می‌توان به اتصالات کابلی دسترسی پیدا کرد.

دسترسی از پشت

در این روش هم، همان‌طور که از نامش مشخص است دسترسی به تابلو از پشت امکان‌پذیر است.

تجهیزات تابلو برق شامل چه مواردی می‌شوند؟

تجهیزات تابلو برق ارتباط مستقیمی با کاربرد و نوع استفاده از آن دارد. به طور کلی تجهیزاتی که در فروش تابلو برق مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت هستند از :

کلید، فیوز، جداکننده، قطع کننده مدار، رله، ترانسفورماتور جریان و پتانسیل، قطعات کنترلی، سوئیچ و …

  • کلید: همان‌طور که حتماً می‌دانید، از کلید برای قطع و وصل کردن یک مدار در مسیر منحصر به خود استفاده می‌شود که خود به دو دسته جریان هوا و روغنی تقسیم می‌شود.
  • فیوز: نقش فیوز در تابلو برق جلوگیری از افزایش جریان و قطع مدار تحت این شرایط می‌باشد.
  • قطع کننده مدار: همان‌طور که از اسم این تجهیز مشخص است، با استفاده از این المان می‌توان مدار را تحت هر شرایطی قطع نمود.
  • رله: مسئولیت تشخیص خطا و ارسال سیگنال فرمان به قطع کننده می‌باشد.
  • کنتاکتور: از این وسیله برای کنترل مدار از راه دور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • بی متال: قطع مدار در صورت عبور جریان زیاد.
  • تجهیزات اندازه‌گیری: مسلماً حضور این تجهیزات برای میزان افزایش جریان و پتانسیل در تابلو الزامی می‌باشد.

به خاطر داشته باشید که هر یک از این تجهیزات وظیفه خاصی به عهده دارند. به همین خاطر احتمال اینکه همه آن‌ها با هم مورد استفاده قرار نگیرند وجود دارد. به عنوان مثال، در شرایطی که تابلو متوجه یک خطا در سیستم شده باشد، احتمال اینکه بخش سوئیچینگ کار نکند وجود دارد.

مهم‌ترین نکاتی که هنگام خرید تابلو برق باید بدانید

در حال حاضر کمپانی‌های زیادی در زمینه خریدوفروش تابلو برق در حال فعالیت هستند. اما اینکه در میان انواع تابلو برق موجود در بازار کدام یک برای شما مناسب است به عوامل مختلفی از جمله نیاز و کاربرد شما بستگی دارد. در ادامه به معرفی مهم‌ترین نکاتی که هنگام خرید تابلو برق باید به آن توجه داشته باشید می‌پردازیم.

قابلیت اطمینان تابلو برق

مسلماً هرچه به تعداد سیستم‌های موجود در یک ایستگاه اضافه‌تر شود، نیاز شما به یک تابلو برق دقیق با قابلیت اطمینان بالا جهت اطمینان از محافظت سیستم‌ها بیشتر نیز می‌شود. به همین خاطر باید به تغییرات احتمالی قابلیت اطمینان تابلو در گذر زمان توجه داشته باشید.

تشخیص قطعی توسط تابلو برق

همان‌طور که در ابتدای مقاله بیان شد، یکی از اهداف اصلی خرید تابلو برق، شناسایی خطا در سیستم و تصمیم‌گیری در سریع‌ترین زمان ممکن است. در صورتی که تابلو به موقع متوجه قطعی در مدار نشود، به تمام سیستم‌ها آسیب جدی وارد می‌شود.

کنترل دستی تابلو برق

گاها در مدار شرایطی پیش می آید که سیگنال‌های الکتریکی به موقع و درست عمل نمی‌کنند. در این شرایط تابلو باید دارای قابلیت کنترل دستی باشد تا توسط اپراتور شرایط به سرعت مدیریت شود.

قیمت تابلو برق

قیمت تابلو برق مقدار مشخصی نداشته و به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال جنس بدنه اصلی تابلو، سایز و … . بنابراین جهت اطلاع از لیست قیمت تابلو برق صنعتی سه فاز باید با سازنده تابلو تماس گرفته و با در نظر داشتن معیارهایی که در ذهن دارید، از وی قیمت بگیرید. 

تابلو برق صنعتی

تابلو برق یا همان پنل کنترل محفظه ای است که همه سوئیچ های برقی واقع شده اند. هر یک از مدارها دارای یک اهرم است که می توان آن را “روشن” یا “خاموش” روشن کرد. هر شکن باید برچسب خود را داشته باشد تا شما بتوانید منطقه مورد نظر خانه را شناسایی کنید. اگر شما در یک خانه قدیمی زندگی می کنید، پنل کنترل خاصی معمولا وجود ندارد و تنها از فیوزها برای کنترل برق استفاده می شود. امروزه شرکت های بیمه برای بیمه آتش سوزی وجود پنل کنترل به همراه اهرم هدایت را الزامی می دانند. مدار اصلی معمولا دارای اهرمی بزرگتر از بقیه می باشد و برای قطع کل جریان ورودی به خانه می باشد. اهرم ها یا همان سویچ ها هر کدام دارای قدرت انتقال متفاوتی از نیرو برق هستند مثلا اهرمی با قدرت انتقال 120 ولت برای استفاده از چراغ ها و تلویزیون ها و غیره کاربرد دارد. یک سویچ 240 ولتی برای لوازم خانگی بزرگتر با قدرت بیشتر طراحی شده ماننده: اجاق گاز یا خشک کن الکتریکی طراحی شده است.

تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها می توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر های برقی ، کمپرسور و ….

به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگیری فنون مربوط به تابلوهای برق نیاز به فراگیری چندین آیتم اصلی می باشد که در ذیل به اختصار عنوان می کنم:

1- اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتریکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregationو مقابله با عوامل جوی و …
2- اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادیر نامی مانند ولتاژ و جریان نامی و ..
3- آشنایی با تجهیزات الکتریکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحیح آنها
4- آشنایی با تاسیسات الکتریکی وآُشنا با محاسبات مربوطه
5- آشنایی با دروسی مانند رله و حفاظت سیستم ها – طرح پست الکتریکی و …
6- آشنایی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجیک

جهت فراگیری هر یک از فنون یاد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگیری نمود. البته وقتی تنها در مورد تابلو های برق صحبت به میان می آید آیتم های یک و دو فوق الذکر بسیار پررنگ تر می باشند. البته در حرفه تابلو سازی علوم مهم دیگری نیز نقش دارد که از نام بردن کلیه آنها صرف نظر می کنم مانند علم ارگونومی. به صورت کلی در مورد تابلو های برق اصول کلی و استاندارد و همچنین تعاریف کلی وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است مثلا نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوهای ایستاده – دیواری – میزی – رک و … و هر یک از آنها ساختمان منحصر به فردی دارند و کاربرد آنها نیز متفاوت است.

همین جا لازم است به این نکته اشاره کنم که تشریح کلیه مسائل مربوط به تابلو های برق در این وبلاگ غیر عملی است ولی با توجه به تقاضای بسیار دوستانم در پست های بعدی مطالبی را به اختصار بیان خواهم کرد و دوستان علاقه مند با توجه به راهنمایی های من می توانند در این زمینه تحقیق کنند واطلاعات لازم را بدست آورند و البته می توانند سوالات تخصصی خود را در کامنت ها عنوان کنند و من نیز در صورت امکان راهنمایی خواهم کرد. در این راستا قصد دارم نرم افزار ها و جزوات و لینک های مربوطه را نیز معرفی نمایم.

تابلو برق ساختمانی

تابلو برق کوچک

مراحل ساخت تابلو برق صنعتی

تجهیزات مورد استفاده در تابلو برق

هر دستگاه بچینگ دارای یک تابلو برق می باشد ، تابلو برق دربرگیرنده قطعات الکتریکی دستگاه بچینگ می باشد که وظیفه کنترل نمودن تجهیزات بکار رفته در سیستم دستگاه بچینگ را در حالت دستی یا اتوماتیک بر عهده دارند  که می تواند در سایز ها و شکل های مختلفی ساخته شود.

در دستگاه بچینگ بیشتر از چه نوع تابلو برق هایی استفاده می شود ؟
در دستگاه بچینگ ها معمولا از ترکیب تابلو برق ایستاده و پیانویی بصورت همزمان ( که این دو تابلو توسط کابل های فرمان به هم متصل می باشند و یا فقط یکی از این دو ، تابلو ایستاده و یا یانویی یا میزی استفاده می شود .

در حالت اول که از هر دو مدل تابلو برق ایستاده و پیانویی استفاده شده معمولا کلیه تجهیزات اصلی تابلو برق شامل کلید حرارتی و کنتاکتور و کنترلر و … در داخل تابلو ایستاده نصب می گردند و کلیه سویچ ها و نمایشگر ها بر روی تابلوی پیانویی قرار می گیرند ، معمولا در بیشتر دستگاه ها از این نوع مدل استفاده می شود .

در بعضی از دستگاه ها فقط یکی از این دو مدل تابلو برق است فاده می گردد که این کار با اهدافی مانند پایین آوردن هزینه تمام شده و یا کاهش فضای اشغال شده توسط تابلوبرق ها انجام می شود و در حالتی که فقط از تابلوی ایستاده استفاده گردیده تجهیزات اصلی بر روی سینی داخل تابلو قرار می گیرند و پنل سوییچ ها و نمایشگر ها بر روی درب تابلو نصب می گردند که در این حالت گاها تابلو برق بر روی دیواره کابین کنترل نصب می گردد کار با این نوع صفحه کنترل برای اپراتور دستگاه بچینگ پلانت با توجه به عمودی بودن صفحه پنل سوویچ ها و نمایشگر ها دشوارتر می باشد . در حالت دیگر که فقط از تابلوی میزی یا پیانویی استفاده می شود پنل سویچ های کنترلی و نمایشگر ها در جای خود نصب می گردند و تجهیزات برقی بر روی سینی داخلی تابلو پانویی قرار می گیرند که برای دسترسی به این سینی حاوی قطعات برقی معموله یک درب در قسمت پایینی تابلو تعبیه شده و یا با باز نمودن صفحه روی تابلو می توانیم به این تجهیزات دسترسی داشته باشیم .

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات تابلو برق با ما در تماس باشید

02133989040 – 09121775907