وبلاگ - نیرو کابل Example Site - Frequently Asked Questions(FAQ)
آوریل 14, 2019
کابل فیبر نوری

کابل فیبر نوری چیست و چگونه عمل می کند؟

در این مقاله به بررسی و تشریح و توضیح اینکه کابل فیبر نوری چیست و اینکه کابل فیبر نوری چه  کاربردی دارد،  می پردازیم . کابل […]
آوریل 14, 2019

سیم مفتول چیست؟ و چه کاربردی در صنعت سیم و کابل دارد؟

سیم مفتول چیست و چه کاربردی در صنعت سیم و کابل دارد؟ مفتول به معناب تاب داده شده می باشد اما در سیم و کابل به […]
آوریل 14, 2019
مفصل بندی رزینی و حرارتی

روش های مفصل بندی کابل ها

در حال حاضر مفصل بندی کابل در سیم کشی های داخلی ساختمان و در حوزه صنعت بسیار کاربرد دارد. در هنگام مفصل بندی کابل باید به […]
آوریل 15, 2019
ایمنی در دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

ایمنی در دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

ایمنی در دستگاه های  اندازه گیری الکتریکی و برق اهمیت بسیار زیادی دارد. همانطور که می دانید انرژی الکتریکی به دلیل مزایایی که دارد هر روز […]
آوریل 15, 2019
کلید های فشار قوی

کلید فشار قوی

همان طور که در مبحث کلید فشار ضعیف اشاره کردیم کلیدها وسیله ارتباط سیستم های مختلف می باشند و موجب قطع و عبور جریان می شوند. […]
آوریل 15, 2019

کلید اتوماتیک فشار ضعیف

همان طور که در مبحث کلید فشار قوی اشاره کردیم کلیدها وسیله ارتباط سیستم های مختلف می باشند و موجب قطع و عبور جریان می شوند. […]