آزمون نفوذ آب در کابل

آزمون نفوذ آب در کابل

یکی از ویژگی های بارز کابل های ویژه استفاده در چاه های آب شرب SWR ، مقاومت این نوع از کابل ها در برابر نفوذ آب به هنگام آسیب دیدگی روکش و یا خرابی مفصل بندی و به طبع آن نفوذ آب از محل مفصل می باشد .

آزمون نفوذ آب در کابل

بر این اساس آزمون نفوذ آب در این نوع از کابل ها بسیار حائز اهمیت بوده و می بایستی به روش صحیحی انجام پذیرد .

در تجهیز چاه های آب شرب استفاده از سیم و کابل نامناسب باعث سوراخ شدن و نفوذ آب درون کابل و تجهیزات برق شده که بایستی کابل و تجهیزات جانبی آن تعویض گردد. این آزمون جهت تست عدم نفوذ آب درون این کابل ها می باشد.

وسایل و مواد مورد نیا برای آزمون  آب مورد استفاده : آب شرب و قابل آشامیدن فشار سنج : گیج فشار از نوع آنالوگ( عقربه ای) یا دیجیتال به ظرفیت – psi ۶۰۰ ( ۴۰ bar )

نحوه انجام آزمون نفوذ آب

آزمون نفوذ آب در کابل های مربوط به این استاندارد در دو مرحله به شرح زیر انجام می گیرد:

مرحله ۱

نمونه ای از کابل به طول ۳ متر که تحت هیچ گونه آزمون دیگری قرار نگرفته است تهیه می شود.

برشی مربعی شکل به ابعاد ۲×۲ سانتی متر برای کابل های با قطر بیرونی بیش از ۲۵ میلی متر و برای کابل های با قطر کمتر از

۲۵ میلی متر برشی مربعی به ابعاد ۱×۱ سانتی متر از وسط کابل بر داشته به طوری که هیچ صدمه ای به عایق سایر پوشش های میانی وارد نشود.

نمونه را در یک لوله سه راهی شکل یه اندازه ابعادی ۱ × ۱ متر مطابق شکل شماره ۲ قرار می دهیم .

پس ازقرار گرفتن کابل در داخل لوله مطابق روش نشان داده شده در شکل ۲ کابل از دو سر لوله آب بندی می شود.

پس از آب بندی دو سر لوله ، لوله عمودی را پر از آب نموده وباید به مدت ۲۴ ساعت در این حالت قرار گیرد .

پس از مدت زمان فوق نباید هیچ گونه نشانه ای از نشت آب در دو سر کابل مشاهده شود.

برای راحتی می توان زیر دوسر کابل یک تکه کاغذ سفید قرار داد تا در صورت نشت رطوبت تشخیص آن با خیس شدن کاغذ آسانتر بررسی شود .

مرحله ۲ :

نمونه کابل آزمون شده در مرحله ۱ در دستگاه آزمون نفوذ آب تحت فشار مطابق شکل ۳ قرار دهید.

محل خروج کابل در دو طرف مخزن را با وسایل مناسب آب بندی و عایق  کنید.

سپس محفظه را از آب پر کرده و پس از هواگیری فشار هید رواستاتیکی محفظه را توسط کمپرسور به آرامی به ۴۰ بار برسانید.

فشار را مدت زمان ۱۵ دقیقه روی کابل اعمال کنید .

پس از مدت زمان فوق نباید هیچ گونه نشتی آب در دو سر کابل مشاهده شود.

قابل ذکر است :

جهت انجام این تست با توجه به فشار بالای مورد نیاز می بایستی از تجهیزاتی مناسب و ایمن بهره گرفته شود.

وجود رطوبت و نم موجب افزایش تخلیه الکتریکی در اتصالات کابل و عایق آن می شود. برای جلوگیری از رطوبت در کابل باید از درپوش های مخصوص استفاده کرد.

آزمون نفوذ آب در کابل

در هادی های روکش دار هوایی در موارد ذیل باید از در پوش کابل استفاده کرد.

سرکابل قرقره هادی و در محل های اتصال و در انتهای خط و پس از پلمپ انتهایی همچنین استفاده از درپوش کابل برای جلوگیری از پدیده آب درختی توصیه می شود.
نفوذآب درون کابل به علت سوراخ بودن بدنه کابل یا نفوذ آب از سرکابل یا مفصل آن موجب اکسیداسیون اسکرین مسی کابل می شود . موجب ایجاد حرارت بالا در اسکرین ها شده و با سرعت زیادتری اکسید و ذوب می شوند. این دمای بالا باعث استهلاک عایق کابل شده و به لایه نیمه هادی نیز صدمه وارد می کند بعد از این خسارات کابل نهایتا به صورت شکننده در می آید و تخلیه سطحی و تنش های حرارتی در آن زمینه بروز آرک فلش را فراهم می کند. به همین دلیل آزمون نفوذ در آب بسیار مهم است و باید طبق اصول استاندارد و در شرایط درست انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *