روش های- برق - رسانی - به - قطار - نیرو کابل - خرید کابل - سیم و کابل
copper-عوامل تاثیر گذار بر روی فلز مس،قیمت سیم و کابل برق
عوامل تاثیر گذار بر روی فلز مس
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
building-fixture-wire
سیم و کابل ساختمانی
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

روش های برق رسانی به قطار

روش های برق رسانی به قطار

روش های برق رسانی به قطار

روش هاي برق رساني به قطار

روش های برق رسانی به قطار در سیستم حمل و نقل

 

روش هاي برق رساني به قطار

روش هاي برق رساني به قطار

 

 

1- شبكه بالاسري

نوع برق درسيستمهاي برق‌رساني به قطار

 

از روش های برق رسانی به قطار  می توان به دو سیستم  AC, DC اشاره کرد.

در سيستم هاي برق رساني به قطار سيستم DC براي قطار درون شهري استفاده مي شود

و سيستم ACبراي قطارهاي بين شهري استفاده مي گردد.

امروزه استفاده از ولتاژ 600 ولت تقريباً منسوخ شده است

روش های برق رسانی به قطار

براي تغذيه قطار درسيستم هاي ريلي شهري ولتاژهاي 750 و1500 و3000 ولت DC پيشنهاد مي شود.

براي تغذيه قطار درسيستم هاي ريلي بين شهري ولتاژهاي 15 و25 و50 کيلو ولت AC پيشنهاد مي شود.

در قطار هاي درون شهري مانند تراموا و مترو از برق DC استفاده ميشود.

چون در قطارهاي شهري نياز به شتاب اوليه بالا و سرعت گرفتن سريع قطار مي باشد

هر واگن خود کشش است و بايد داراي موتور مستقل باشد و

براي رسيدن به شتاب اوليه بالا و سرعت گرفتن سريع قطار بايد از موتور هاي DCسري استفاده شود.

به همين دليل برق ACدر پستها بهDCتبديل شده و

به کمک شبکه در اختيار هر واگون قرار ميگيرد .

 

روش های برق رسانی به قطار

روش های برق رسانی به قطار

 

 

البته امروزه به کمک علم الکترنيک صنعتي ميتوان از موتور هاي ACبه جاي موتور DCاستفاده کرد اما بازهم به دلايل فني شبکه بايد DCباشد.

چون ما درمحدوده شهري قرار داريم در اين رابطه ولتاژهاي 750و1500ودرفواصل دورتر از3000 ولتDC استفاده ميشود.

در قطار هاي سنگين بين شهري و حومه شهري از برق AC استفاده ميشود

چون در قطارهاي بين شهري و حومه شهري نياز به شتاب اوليه بالا و سرعت گرفتن سريع قطار نمي باشد

هر واگن خود کشش نيست وکل واگن ها به کمک يک کشنده کشيده ميشوند.

ولي بازهم در اين کشنده از موتور هاي DC سري استفاده شود .

به همين دليل برق ACدريافت شده از شبکه بالاسري در قطار به برق DC تبديل شده و در اختيار موتور ها قرار ميگيرد.

البته امروزه به کمک علم الکترنيک صنعتي ميتوان از موتور هاي ACبه جاي موتور DC استفاده کرد

اما بازهم به دلايل فني به برق DC در قطار نياز است.چون ما درمحدوده خارج ازشهري قرار داريم در اين رابطه ولتاژهاي 25کيلو ولتAC استفاده ميشود.

 

روش هاي برق رساني به قطار

1- شبكه بالاسري

سیستم برق بالاسری OCS

در اين روش به كمك شبكه اي كه در بالاي سر قطار ايجاد مي شود انرژي قطار تامين مي شود.

مزاياي شبكه بالا سري

– در پست ها تنظيم كننده ها لازم نيست زياد حساس باشند.

– ساييدگي پانتو گراف نسبت به جاروبك در ريل سوم كمتر است.

– صدا در شبكه بالاسري نسبت به ريل سوم كمتر است.

– براي تعميرات ريل نياز به قطع كردن برق نيست.

– خطرات جاني براي افرادي كه از روي ريل حركت مي كنند بسيار كم است.

 

معايب

– دشواري در تنظيمات اوليه شبكه

– دشواري در ترميم شبكه بعد از سوانح

– خطرات رعد وبرق و شاخ و برگ درختان محيط هاي باز

2- ريل سوم

در اين روش به كمك يك ريل هادي كه در كنار دو ريل ديگر نصب مي شود انرژي قطار تامين مي شود.

اما اگر بخواهيم از ريل سوم براي تغذيه قطار استفاده كنيم

استاندارد سيستم هاي ولتاژ اروپايي در راه آهن هاي برقي بر اساس EN50163 به ما فقط اجازه مي دهد

از ولتاژ 750 ولت استفاده كنيم.

پس اگر ما بخواهيم از سطوح ولتاژ بالاتر استفاده كنيم بايد از شبكه OCS استفاده كنيم.

معمولا ريل كنتا تاكت سيم هادي با سطح مقطع ماكزيمم 900 ميلي متر مربع مي باشد

به همين دليل در جاهايي كه ترافيك زياد است و ما مي خواهيم از ولتاژ 750 استفاده كنيم

ريل سوم پيشنهاد مي شود. اين ريل تا 6000هزار آمپر به ما جواب مي دهد.

مزاياي ريل سوم با ولتاژ 750 ولت و جريان مستقيم

– نصب شدن در قطعات كوچك با بهترين فاصله جدا كننده

– استفاده از برق متناوب محلي در شهر براي پست هاي حمل و نقل و ركتيفايرها

– ساده بودن سيستم

معايب

– براي حفا ظت بيشتر بايد در مسيرهاي مستقيم استفاده شود

– پيچيدگي در نصب كليدها

– خطر برق گرفتگي براي پرسنلي كه روي خط حركت مي كنند و براي حفاظت پرسنل لازم است از روكش هاي عايق استفاده شود.

– چون سطح جريان در اين سيتم بالاست و در ابتداي راه اندازي قطار جريان زيادي طلب مي كند

و بار زياد است در هدوي كم ممكن است بعضي اوقات اتصال كوتاه رخ دهد و براي رفع مشكل بايد كليد را باز كرد.

– تنظيمات زياد و حساس كليدها در پست

 

مقايسه بين روش هاي برق رساني

همان طور که اشاره شد در سيستم هاي برق ناوگان ريلي دو روش برق رساني به قطار با توجه به استاندارد IEC60850 ، EN50163 صورت مي گيرد:

1- شبكه بالاسري
2- سيستم ريل سوم

در توان هاي بالا با ولتاژ 750 ولت استفاده از شبكه OCS مناسب نیست

چون باعث سنگين شدن شبكه و قطور شدن پايه ها مي شود و تنظيمات شبكه مشكل خواهد بود.

به لحاظ طبيعت، ريل سوم در اتصال جاروبك به ريل، نسبت به OCS انعطاف كمتري وجود دارد

به همين دليل در سرعت هاي بالا از ريل سوم نمي توان استفاده كرد و با كوچكترين غير و يكنواختي جاروبك مي شكند.

همان گونه كه مي دانيد در OCS پانتوگراف به علت زيگزاگ بودن شبكه سايش كمري دارد.

اما در ريل سوم به دليل ثابت بودن محل جاروبك سايش در آن زياد است و به همين دليل مداوم جاروبك ها در بايد تعويض شود.

و آلودگي كربن در تونل زياد خواهد بود و هزينه نگهداري ريل سوم نسبت به شبكه بالاسري زياد است.

در OCS بيشتر سوانح مربوط به قطع شدن سيم بر اثر سايش و خوردگي است ،

تعمير چنين سوانحي به ساعت ها وقت نياز داردبه همين دليل تعميرات و نگهداري در OCS حساس تر است.

هزينه احداث ريل سوم از شبكه بالاسري کمتر است ولي هزينه نگهداري و تعميرات ريل سوم كمتر از شبكه بالاسري مي باشد.

احتمال برق گرفتگی در سیستم ریل سوم

 

در سيستم ريل سوم احتمال برق گرفتگي پرسنلي كه به تعميرات خطوط مشغول هستند زياد است

و به همين دليل حتما در زمان اين گونه عمليات برق بايد قطع شود.

ما به صورت يكپارچه نمي توانيم ريل سوم داشته باشيم

و بايد براي اتصال قطعه هاي آن ها از كابل استفاده كنيم كه اين كابل ها و محل اتصال معمولا مشكل آفرين است .

در خطوط ريلي كه قوس آن ها كمتر از 50 متر است از ريل سوم نمي توان استفاده كرد.

در محل سوزن ها و قوسي ها معمولا سيستم ريل سوم دچار مشكل مي شود و قطار با سرعت بسيار پايين در اين نقاط بايد حركت كند.

به علت اينكه ريل سوم در پايين و در مجاورت خطوط نصب مي گردد

بروز حوادث طبيعي مانند سيل و آبگرفتگي، برف، باران، خطر برق گرفتگي را زياد مي كند و باعث از كار افتادن سيستم انتقال مي شود.

بعد از هر آب افتادگي حتما كل ايزو لاتورها بايد نظافت شود.

با خارج شدن قطار از ريل اولين جايي كه آسيب مي بيند ريل سوم است

و پس از اين حادثه اتصال كوتاه شديد رخ مي دهد و جرقه هاي شديد به وجود مي آيد كه در اكثر موارد باعث آتش سوزي در قطارو ترس و وحشت مسافران مي شود

اين موضوع را ما در شبكه بالاسري نداريم.

چون سيستم با برق dc كار مي كند با هربار جدا دشدن جاروبك از ريل سوم قوس الكتريكي شديد به وجود مي آيد. و اين مسئله باعث آسيب جدي به ريل مي شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09121775907
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید