کابل های تلفنی بیرون ساختمان (زمینی) - قیمت کابل - سیم برق - کابل برق - سیم و کابل - خرید کابل Example Site - Frequently Asked Questions(FAQ)

کابل های تلفنی بیرون ساختمان (زمینی)

سیم برق - خرید کابل - سیم و کابل - کابل برق - قیمت کابل - 33
وزن بسته اندازه زمان حمل و نقل هزینه
تا 5kg 110 x 100 12 h ت5
تا 10kg 200 x 180 24h ت10
تا 20kg 230 x 190 24h ت20
تا 100kg 250 x 250 24h ت35
09121775907
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید