کابل های قدرت مسلح ( آرموردار ) - قیمت کابل - فروش خرید کابل - کابل زره دارفشارقوی عایقxlpe

کابل های قدرت مسلح ( آرموردار )

وزن بسته اندازه زمان حمل و نقل هزینه
تا 5kg 110 x 100 12 h ت5
تا 10kg 200 x 180 24h ت10
تا 20kg 230 x 190 24h ت20
تا 100kg 250 x 250 24h ت35
09121775907
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید