کابل های swr گرد -09121775907- قیمت کابل - سیم برق - کابل برق - فروش سیم کابل - خرید کابل

کابل های swr گرد

وزن بسته اندازه زمان حمل و نقل هزینه
تا 5kg 110 x 100 12 h ت5
تا 10kg 200 x 180 24h ت10
تا 20kg 230 x 190 24h ت20
تا 100kg 250 x 250 24h ت35
09121775907
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید