کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلددار - فروش کابل کنترل - کابل فرمان شیلد دار - خرید کابل کنترل Example Site - Frequently Asked Questions(FAQ)

کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلددار

وزن بسته اندازه زمان حمل و نقل هزینه
تا 5kg 110 x 100 12 h ت5
تا 10kg 200 x 180 24h ت10
تا 20kg 230 x 190 24h ت20
تا 100kg 250 x 250 24h ت35
09121775907
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید